Trädtrubbel?

Nyländska TrädHjälpen sköter träd och fällning med ansvar och omsorg.

Vi eftersträvar nöjda kunder samt en vacker och fungerande miljö.

Kontakta oss
Trädfällning yrkesmässigt

Trädfällning, bortforsling, klyvning och flisning

Vi planerar och genomför trädfällning anpassad för dina träd och din gård. Dina träd fälls med traditionell teknik, genom sektionsfällning (klättring), med bomlift eller med annan ändamålsenlig teknik, alltid enligt yrkesmässig bedömning. Vi erbjuder även bortforsling av stammar och ris. Riset flisas ofta för att underlätta transport. Flisen passar bl.a. som marktäckning runt träd och buskar. Vi kan också flisa ditt ris på beställning. Vi kan också kapa upp och klyva stockarna till vedklabbar med en effektiv vedklyv, som även kan hyras för eget bruk.

Stubbfräsning

Vi kan avlägsna dina stubbar och ytliga rötter genom att fräsa dem. Flisen som blir kvar passar utmärkt som marktäckning runt träd och buskar. Ofta bortforslar vi dock flisen, lägger mull och sår gräs där trädet stod. En stubbe orsakar problem vid såväl gräsklippning som snöröjning. Stubben kan avlägsnas med grävmaskin eller stubbfräs. En stubbe förmultnar under 10–30 år beroende på storlek och träslag. Våra stubbfräsar skadar inte gräsmattan och är av tre olika storlekar, för att passa dina behov.

Plantering besiktning

Plantering, vård och besiktning

När du planterar rätt träd på rätt sätt och rätt plats försäkrar du att ditt träd får en god start. Träd behöver skydd och vård, särskilt i byggd miljö. Vi planterar nya träd, besiktigar gamla, samt rekommenderar åtgärder vid behov.

Beskärning underhåll

Beskärning av träd och buskar

Vi beskär såväl äppelträd, cypress- och granhäckar som stora ädellövträd. Vi beskär bl.a. från marken, med bomlift eller med klätterteknik. När du beskär dina träd tillräckligt ofta skyddar du både dem från omgivningen samt vice versa.

Videor