Stubbfräsning

Stubbfräsningsdjupet vid en stor stubbe kan vara över 30 cm, medan fräsningsdjupet vanligtvis är ca 15 cm. Kablar, rör och andra strukturer under marken utgör vanligtvis inga problem eftersom fräsningen sker i markens ytskikt. Eventuella skador på infrastrukturen under och intill stubben sker på kundens ansvar eftersom man inte kan se under fräsbetten under arbetets gång. Stubbfräsning kan utföras även vintertid trots att marken är frusen, men snötäcke tjockare än 10 cm måste röjas ur vägen för stubbfräsen.

Stubbfräsning - hur och varför?

En stubbe förmultnar ungefär lika fort som den växer. En frisk trettioårig björkstubbe förmultnar på 15-20 år. Därför lönar det sig att ta bort stubben på en gång om den är i vägen. Efter att stubben har frästs bör man fylla fräsningsgropen så att fyllnadsmaterialet bildar en låg kulle, eftersom marken sjunker ihop under nästa års tid på grund av regnvattnets, snötyngdens och markbrukets inverkan.

En liten stubbe ger inte mycket fräsavfall, men stubbar på över 50 cm ger förvånansvärt mycket flis. Bortföring av fräsavfallet, en blandning av mylla och flis, ingår inte i priset för stubbfräsningen. Det kostar ungefär lika mycket att få fräsavfallet bortfört som att få stubben fräst. Fräsavfallet förmultnar på cirka fyra år och passar bra som torrströ i komposten eller som täckbark under träd och buskar. Om fräsavfallet innehåller tillräckligt med mylla kan man fylla fräsningsgropen med det.

Vi gör gärna en uppskattning av priset utgående från bilder, eller på plats. Vi ger också skriftliga offerter, avgiftsfritt givetvis. Kontakta oss!