Vanliga frågor

Blir det mycket flis när man fräser stubbar?

Små, mindre än 20 cm stubbars flis kan få plats i fräs-gropen, men större än 60 cm stubbar burkar producera ca en kubikmeter eller 10 sopsäckar med flis. Mot betalning tar vi fräsavfallet med oss.

Hur mycket kostar trädfällning?

Vi uppskattar priset för märkta träd och levererar en offert. Vi diskuterar ofta målsättning och föreslår olika lösningar. Det skriftliga offerten är givetvis gratis.

Det finns en klump / tikka/ lossnande bark i trädet, är det nödvändigt att fälla det?

De listade symtomen är ofta tecken på allvarliga problem, men varje träd måste utvärderas separat. Situationen beror mycket på trädslaget, trädets uppbyggnad, växtplatsen etc. Vi kommer gärna och göra en bedömning för att kunna erbjuda nödvändiga åtgärder.

Vi renoverar våran gård, hur borde träden skyddas?

Skyddet beror mycket på trädslaget och storleken på trädet. Det är viktigt att bland annat skydda markytan runt trädet, framför allt om tunga maskiner rör sig i trädets närhet. Grävningsarbeten kan inte utföras i trädets närhet utan att trädet tar skada. Vi kommer gärna och utvärdera situationen och utarbetar en träskyddsplan.

Hur mycket kostar stubbfräsning?

Vi ger gärna en offert efter att ha bekantat oss med platsen. Priset per stubbe är mindre om det finns många stubbar att fräsa (mer än 10). Stubbens storlek och plats påverkar också priset.

Hur bred är stubbfräsen?

Den stora maskinen kan komma igenom en 90cm bred port. Den mindre är under 70cm bred. Det finns också en bärbar fräs för små stubbar.

Kan jag så gräsmatta där stubben stod?

Ja!

Trädet lutar, kommer det att falla?

Det är alarmerande om trädets läge ändras, speciellt om rötterna stiger på "baksidan" av lutningen. Å andra sidan kan ett lutande träd vara lika mycket i balans som ett vertikalt träd.

Äppelträskörden är svag, finns det något att göra?

Äpplen och bladen behöver ljus och luft för att utvecklas, det är bla därför du bör beskära träden en gång om året i februari/mars.

Kan ett nytt träd planteras där stubben stod?

Jodå, så länge den gamla stubben är helt bort-fräst.

Hur djupt kan stubbfräsen nå?

Det normala fräsdjupet är 15 cm, men vi kan nå cirka 30 cm om det behövs.