Puunkaato Karkkila

Hoidamme puunkaadot Karkkilassa 10 vuoden kokemuksella. Meiltä onnistuu kiipeilykaadot, suorat kaadot, korikaadot ja nosturikaadot.

Puunkaato Karkkilassa

Puunkaatoluvat Karkkilassa

Karkkilassa puita ei saa kaataa ilman maisematyölupaa:
  1. asemakaava-alueella;
  2. yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään;
  3. alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan. Maisematyölupa-asia ratkaistaan rakennusvalvonnassa:

Yhteystiedot

Vastaava rakennustarkastaja
Petri Iivari
050 4052 816
Asiakaspalvelua keskiviikkoisin klo 9.00-12.00, katselmukset sopimuksen mukaan.

Rakennusvalvonta
Lupasihteeri
Hilkka Kivimäki
044 7674 646
rakennusvalvonta@karkkila.fi
Jos tarvitset ammattimaista arboristia suorittamaan puunkaadon, ota meihin yhteyttä!