Puunkaato Vihti

Hoidamme puunkaadot Vihdissä 10 vuoden kokemuksella. Meiltä onnistuu kiipeilykaadot, suorat kaadot, korikaadot ja nosturikaadot.

Puunkaato Vihdissä ammattitaidolla

Puunkaatoluvat Vihdissä

Vihdissä tarvitaan maisematyölupa silloin, kun suunnitellaan maisemaa muuttavaa puiden kaatamista tai muuta tähän verrattavaa toimenpidettä (MRL 128 §).

Maisematyölupa tarvitaan:
  • asemakaava-alueella,
  • alueella, jolla on rakennuskielto yleiskaavan (MRL 38 §) tai asemakaavan (MRL 53 §) laatimiseksi sekä
  • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella lupa on myönnettävä, jos toimenpide ei vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Rakennuskieltoalueilla lupa voidaan myöntää, jollei toimenpide tuota huomattavaa haittaa kaavan laatimiselle taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.

Maisematyölupaa ei tarvita vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin eikä yleensä silloin, jos toimenpide on hyväksytty jollakin muulla luvalla (rak.lupa, maa-ainesten ottolupa) tai suunnitelmalla (maantien suunnitelma, kunnallistekniset suunnitelmat asemakaavan toteuttamiseksi, ei kuitenkaan esim. puistosuunnitelma, jonka alueella tarvitaan mahdollisen puistosuunnitelman lisäksi maisematyölupa).

Joskus yhdenkin puun kaataminen esim. asemakaava-alueella saattaa olla luvanvarainen toimenpide ja toisaalta kymmenienkin puiden kaataminen metsäalueella tai metsän harvennus voi olla vähäinen toimenpide. Näistä tulkinnoista voi kysyä lisätietoa kunnan kaavoitustoimesta, mutta on syytä huomioida, että suullisia maisematyölupia ei ole mahdollista saada.


Tiedustelut maisematyöluvan hakemisesta
kaavoitussihteeri
Anne Riikonen
p. 044 467 5583
Jos tarvitset ammattimaista arboristia suorittamaan puunkaadon, ota meihin yhteyttä!