Puunkaato Kauniainen

Hoidamme puunkaadot Kauniaisissa 10 vuoden kokemuksella. Meiltä onnistuu kiipeilykaadot, suorat kaadot, korikaadot ja nosturikaadot.

Puunkaato Kauniaisissa

Puunkaatoluvat Kauniaisissa

Asemakaavoitetulla alueella puiden kaatamista säätelee maankäyttö- ja rakennuslain § 128 maisematyölupa. Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Kun tontinomistajalla on tarve kaataa puita tontillaan, tehdään tontilla maisematyöluvan tarpeen arviointikäynti (nk. puustokatselmus). Arviointikäynti tilataan kunnossapitopuutarhurilta tai kaupunginpuutarhurilta ja se on ilmainen. Siinä arvioidaan, tarvitaanko tontille suunnitelluille kaadoille maisematyölupaa vai ei.

Puiden kuntotutkimuksia tai hoitosuunnitelmia ei käynnillä tehdä. Kuntotutkimuksia ja puiden hoitosuunnitelmia voi tilata puunhoitoalan yrityksiltä. Vaarallisten puiden kaatoon ei tarvita arviokäyntiä eikä maisematyölupaa. Vaarallisuus on pystyttävä jälkikäteen todentamaan esim. valokuvin.

Huomioithan, että lintujen pesimäaikana tehdään vain kiireelliset arviokäynnit.

Maisematyölupa tarvitaan, mikäli puiden kaato vaikuttaa maisemaan, eikä ole vähäinen toimenpide. Maisematyöluvan tarpeen arvioi kunnossapitopuutarhuri tai kaupunginpuutarhuri. Maisematyölupaa haetaan ympäristöpäälliköltä.

Puunkaatoon on selvät perusteet, eikä maisematyölupaa tarvita, jos arviointikäynnin yhteydessä on todettu, että puu on silmämääräisesti arvioituna huonokuntoinen, pahasti lahovikainen tai harsuuntunut sekä jos se aiheuttaa merkittävää vahinkoa viemäreille, salaojille, rakennuksille tai muulle omaisuudelle.

Vastuu puiden kunnosta kuuluu kiinteistön omistajalle tai haltijalle, joka vastaa puiden kunnon seurannasta, ja jonka on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin puiden poistamiseksi tai säilyttämiseksi. Kiinteistön omistaja/haltija vastaa myös kaatuneen puun aiheuttamista vahingoista.

Yhteydenotot

Yhteydenotot puustokatselmuksista ja kaupungin alueella olevista huonokuntoisista puista:

Kunnossapitopuutarhuri Minna Aavalehto puh. 050 4118656, sähköposti: minna.aavalehto@kauniainen.fi - huonokuntoiset puut, tonttipuiden harvennukset ym.

Kaupunginpuutarhuri Emmi Silvennoinen puh. 050 5004128, sähköposti: emmi.silvennoinen@kauniainen.fi.

Jos tarvitset ammattimaista arboristia suorittamaan puunkaadon, ota meihin yhteyttä!